Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 1-25 ซับไทย

เรื่องย่อ Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ซับไทย

นับตั้งแต่คนที่เธอชอบปฏิเสธเธอด้วยการดูถูกรูปร่างหน้าตาของเธอสุนาโกะนากาฮาระก็ปิดตัวลงด้วยความเกลียดชังในความงามโอบกอดทุกสิ่งที่เป็นโรคและเรื่องลึกลับ เธอถูกส่งไปอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ของคุณป้าซึ่งเธอจะต้องอยู่ร่วมกับชายหนุ่มที่ Yamato Nadeshiko Shichi Henge ซับไทย หล่อเหลาเกินอายุของเธอสี่คน นอกจากนี้ป้าผู้ขี้ขลาดของเธอได้ทำข้อตกลงกับเด็กผู้ชายเหล่านี้ว่าเพื่อแลกกับการใช้ชีวิตที่นั่นโดยไม่เสียค่าเช่าพวกเขาจะต้องเปลี่ยนซูนาโกะให้เป็นผู้หญิงที่เหมาะสมเมื่อเธอกลับมาจากการเดินทางรอบโลก

ดังนั้นชีวิตที่เร่งรีบของ Sunako จึงเริ่มต้นขึ้นด้วย Yamato Nadeshiko Shichi Henge ซับไทย ที่มีฤทธิ์รุนแรง, Ranmaru Morii ชายหญิง, Takenaga Oda ที่สงบและ Yukinojo Toyama ที่เป็นมิตร ในขณะที่เธอโต้ตอบกับพวกเขาเธอพบว่าพวกเขาน่ารังเกียจน้อยกว่าและเธออาจไม่ได้เป็นคนที่ถูกขับไล่อย่างที่คิด

yamato nadeshiko shichi henge พากย์ไทย

Ever since her crush rejected her by insulting her appearance, Sunako Nakahara has been a shut-in with a hatred for beauty, embracing all things morbid and occult-related. She is shipped to measure in her aunt’s mansion which, to her dismay, she’ll share with four exceedingly handsome boys her age. Furthermore, her flighty aunt has made a affect these boys that in exchange for living there rent-free, they’re to show Sunako into a correct lady by the time she returns from a visit round the world.

Thus begins Sunako’s hectic life with abrasive Kyohei Takano, seducer Ranmaru Morii, calm Takenaga Oda, and friendly Yukinojo Toyama. As she interacts with them she finds them less obnoxious, and she or he might not be the maximum amount of an outcast as she thought.

 

ดูอนิเมะออนไลน์

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 01

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 02

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 03

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 04

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 05

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 06

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 07

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 08

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 09

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 10

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 11

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 12

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 13

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 14

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 15

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 16

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 17

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 18

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 19

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 20

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 21

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 22

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 23

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 24

Yamato Nadeshiko Shichi Henge หนุ่มหล่อเฟี้ยวแปลงโฉมสาว ตอนที่ 25

Author: @admin