Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 1-25 พากย์ไทย

เรื่องย่อ Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว พากย์ไทย

ลึกลงไปใต้พื้นผิวของ Southern Cross Isle องค์กรลึกลับที่รู้จักกันในชื่อ Star Driver พากย์ไทย มักรวมตัวกันที่ป้อมปราการใต้ดินของพวกเขา กลุ่มนี้สนใจเป็นพิเศษใน “Cybodies” ยักษ์หินที่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ต่อสู้ขนาดใหญ่ แต่อยู่ในอาณาจักรที่เรียกว่า “Zero Time” เท่านั้น ด้วยการค้นหาและทำลายผนึกของสาวใช้แมวน้ำทั้งสี่ของเกาะ Glittering Crux จึงหวังที่จะหลุดพ้นจาก Zero Time และใช้ Cybodies ได้ทุกที่ที่ต้องการ

คืนหนึ่งชายหนุ่มชื่อทาคุโตะสึนะชิอาบน้ำที่ชายฝั่งของเกาะและได้รับการช่วยเหลือจาก Sugata Shindou และคู่หมั้นของเขา Wako Agemaki หนึ่งในสาวใช้แมวน้ำของเกาะ หลังจากที่เขาตื่นขึ้นทาคุโตะก็ตีสนิททั้งสองอย่างรวดเร็วและเข้าเรียนที่สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นซึ่งเพื่อนนักเรียนหลายคนของเขาเป็นสมาชิกของ Glittering Crux อย่างลับๆ อย่างไรก็ตาม Takuto มีความลับ: เมื่ออยู่ใน Star Driver พากย์ไทย เขาสามารถใช้ Cybody ของตัวเองนั่นคือ Tauburn ได้ ในการต่อสู้ที่กำลังจะมาถึงนี้ Takuto และ Tauburn จะเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันไม่ให้ Glittering Crux ทำลายตราประทับของ Wako และตระหนักถึงความทะเยอทะยานที่ชั่วร้าย

star driver pantip

Deep beneath the surface of Southern Cross Isle, a mysterious organization referred to as the Glittering Crux Brigade frequently gathers in their underground fortress. The group is especially curious about “Cybodies,” stone giants which may transform into massive fighting humanoids but only during a realm referred to as “Zero Time.” By finding and shattering the seals of the island’s four seal maidens, Glittering Crux hopes to interrupt freed from Zero Time and use the Cybodies anywhere they please.

One night, a young man named Takuto Tsunashi washes abreast of the island’s shore and is rescued by Sugata Shindou and his fiancée Wako Agemaki, one among the island’s seal maidens. After he awakens, Takuto quickly befriends the 2 and proceeds to enroll at the local academy, where many of his fellow students are secretly members of Glittering Crux. However, Takuto holds a secret: when in Zero Time, he can utilize a Cybody of his own—the Tauburn. within the forthcoming battle, Takuto and therefore the Tauburn are going to be the key to preventing Glittering Crux from shattering Wako’s seal and realizing its nefarious ambitions.

 

ดูอนิเมะออนไลน์

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 01

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 02

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 03

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 04

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 05

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 06

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 07

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 08

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 09

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 10

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 11

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 12

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 13

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 14

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 15

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 16

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 17

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 18

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 19

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 20

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 21

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 22

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 23

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 24

Star Driver เทพบุตรพิชิตดวงดาว ตอนที่ 25

 

Author: @admin